ค้นคว้า

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาวจะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ส่วนธุรกิจวันนี้ท่านดีเด่น ก็อาจจะชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จงอย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันกิจการหรือโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปอย่างมากและมั่นคง

โหงวเฮ้งหุ้น

ความรู้นั้น นั่นหรือ คือประทีป

สู่อาชีพ สิบร้อย คอยตรงหน้า

แสงสว่าง ทางใส ไกลสุดตา

ฝึกค้นคว้า อย่าเที่ยว เสียวเสียคน

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาวจะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ส่วนธุรกิจวันนี้ท่านดีเด่น ก็อาจจะชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จงอย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันกิจการหรือโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปอย่างมากและมั่นคง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TVO หรือ KTC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ MBAX และ TASCO

คติวันนี้ “อย่ายอมให้เรื่องใดมาทำลายความสุขทั้งชีวิตของเรา”