สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 33.01 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 33.01 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
FTREIT 3 2,230,500 33,011 14.8
TLGF 2 1,691,200 29,089 17.2
CPNREIT 1 1,000,000 24,500 24.5
GULF
1 202,200 6,470 32
TASCO-F 1 329,400 5,732 17.4
SORKON 1 667,000 3,002 4.5