สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 1056 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 1,056,129,600
2 S5013C2012C S50U20 615,709,900
3 S5013C2012A S50U20 585,656,400
4 S5013P2009E S50U20 470,746,200
5 S5013C2012B S50U20 449,679,700

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น