สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 16 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
COM7 429,500 17,206,475 10.64%
WHA 3,028,600 9,101,474 9.23%
SPRC-R 1,135,900 7,042,580 5.90%
MFEC 100,000 478,000 5.72%
CK-R 290,700 5,138,960 5.59%
HMPRO 976,900 14,302,330 5.31%
TOP-R 470,300 18,224,125 4.90%
TISCO 218,300 13,888,750 4.87%
IRPC 1,733,100 3,743,496 4.50%
GLOBAL 285,300 5,493,640 4.48%
SPALI 100,000 1,590,000 4.38%
AOT 2,534,200 153,088,375 4.18%
PRM-R 361,800 3,229,015 4.10%
TMB 2,610,700 2,375,737 3.78%
CBG 183,100 20,796,200 3.68%
MBK 46,300 588,010 3.48%
CPALL 270,000 16,875,000 3.23%
ADVANC 94,900 17,170,950 3.14%
BGRIM 66,200 2,995,700 2.39%
BH 63,500 6,848,850 2.34%
TQM 40,000 4,980,000 2.34%
MINT 1,811,700 41,996,450 2.09%
PTTEP-R 250,000 21,637,500 1.99%
MINT-R 1,685,700 39,331,330 1.94%
PTTGC 212,700 9,173,700 1.78%
SCB 110,600 7,621,400 1.68%
CRC 484,800 13,971,800 1.66%
BBL 226,400 22,855,700 1.55%
DELTA 109,400 14,508,800 1.54%
JMART 233,000 3,526,600 1.47%
ERW 350,000 1,173,000 1.43%
PTTEP 164,700 14,270,800 1.31%
BANPU 100,000 555,000 1.27%
RS 100,000 1,890,000 1.21%
CPF 420,000 12,810,000 1.15%
CPF-R 400,000 12,150,000 1.10%
CENTEL 51,200 1,270,000 1.09%
INTUCH-R 66,800 3,657,300 1.06%
PTT 400,000 14,200,000 1.06%
HANA 118,200 5,105,650 1.02%
KTB 434,700 3,980,620 1.00%
CPN 97,800 4,244,425 0.98%
GPSC 57,600 3,652,275 0.96%
AP 150,000 897,500 0.95%
MTC 152,300 7,805,525 0.91%
BBL-R 125,000 12,562,500 0.86%
EA 34,100 1,423,675 0.83%
TOP 75,600 2,929,500 0.79%
BDMS 404,700 8,411,910 0.75%
GFPT 20,000 248,000 0.73%
PTG 121,000 2,163,000 0.72%
TIPCO 238,000 1,416,100 0.70%
SAT 10,000 134,000 0.65%
RBF 70,000 682,500 0.63%
AAV 310,300 598,883 0.60%
TU 84,700 1,211,210 0.52%
TASCO 1,745,600 28,797,440 0.50%
TCAP 20,200 626,275 0.49%
KBANK 70,900 5,667,450 0.46%
KTC 65,400 2,147,900 0.42%
AU 11,000 107,750 0.31%
SAWAD 83,000 4,030,500 0.31%
EGCO 5,900 1,203,600 0.30%
THANI-R 54,600 217,658 0.27%
SCB-R 17,300 1,193,700 0.26%
BEC 65,000 336,250 0.23%
ORI 22,700 147,550 0.23%
BCPG 6,000 72,000 0.21%
VGI 50,000 322,500 0.21%
EA-R 7,400 307,100 0.18%
PT 1,000 5,000 0.18%
TCAP-R 6,900 213,900 0.17%
OSP 16,200 617,550 0.16%
AMATA 12,600 164,400 0.15%
KCE 34,200 1,006,500 0.15%
KKP-R 4,700 178,600 0.15%
TASCO-R 500,000 8,490,000 0.14%
PLANB 18,400 103,960 0.12%
TISCO-R 5,600 354,200 0.12%
SCC 2,000 685,400 0.10%
HANA-R 9,400 411,250 0.08%
SPRC 15,300 95,025 0.08%
QH 8,800 19,712 0.07%
BTS 5,100 51,510 0.05%
MAJOR 2,000 32,200 0.05%
THANI 10,000 39,800 0.05%
ICHI 5,500 63,310 0.04%
SUPER 127,200 111,300 0.03%
BEM 2,500 22,625 0.02%
DELTA-R 1,200 162,250 0.02%
ESSO 3,300 21,285 0.02%
STEC 600 7,200 0.02%
ASIAN 10,000 118,000 0.01%
GPSC-R 400 25,400 0.01%
GUNKUL 1,400 3,192 0.01%
HMPRO-R 300 4,410 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น