สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CRC มูลค่าสูงสุด 203.88 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CRC มูลค่าสูงสุด 203.88 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CRC 1 7,000,000 203,875 29.12
SCB 3 2,394,700 161,284 67.35
BBL
2 1,142,700 113,906 99.68
AIMIRT 4 5,000,000 67,800 13.56
TLGF 2 3,000,000 52,050 17.35
BBL-F 1 290,300 28,812 99.25
KCE 2 798,000 24,938 31.25
GVREIT 1 1,000,000 12,600 12.6
MINT13C2011A 2 20,000,000 10,100 0.5
RS
1 500,000 9,650 19.3
STA 1 350,000 9,494 27.12
AOT 2 149,900 9,428 62.89
TASCO 1 500,000 8,200 16.4
S5013P2012A 1 8,000,000 8,192 1.02
KBANK 1 100,000 7,900 79
SPF 1 500,000 6,450 12.9
TKN 1 500,000 5,300 10.6
HMPRO-F 1 367,000 5,285 14.4
MAJOR 1 309,100 4,992 16.15
DTAC 1 144,900 4,782 33
OSP 1 100,800 3,992 39.6
IRPC 2 1,859,700 3,943 2.12
MEGA
1 100,000 3,914 39.14
KTB 1 350,000 3,220 9.2
BEM 1 113,400 1,015 8.95