RATCH เตรียมผลิต-จำหน่าย “เชื้อเพลิงอัดแท่ง” ในลาว คาดเริ่มขายไตรมาส 1/65

RATCH เตรียมผลิต-จำหน่าย “เชื้อเพลิงอัดแท่ง” ในลาว คาดเริ่มขายไตรมาส 1/65

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งว่า บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (RATCH-LAO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในลาว ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด (BGE) ประเทศไทย และ SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (SPD) สปป.ลาว ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม SIPHANDONE-RATCH LAO CO., LTD. ในลาว ทุนจดทะเบียน 500 ล้านกีบ หรือราว 1.7 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุน 25%, 65% และ 10% ตามลำดับ เพื่อพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ขนาดกำลังการผลิต 6 หมื่นตัน/ปี

สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญา และขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ได้ภายในเดือน มี.ค.64 และเริ่มส่ง Wood Pellet ขายตามสัญญาได้ภายในไตรมาส 1/65

คำค้น