LANNA ขยายเวลาเคาะลงทุนเหมืองถ่านหินอินโด “PKN” ออกไปอีก 3 เดือน

LANNA ขยายเวลาเคาะลงทุนเหมืองถ่านหินอินโด “PKN” ออกไปอีก 3 เดือน

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA ระบุว่า ตามที่บริษัทได้ทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) ในประเทศอินโดนีเซีย ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น

ขณะนี้ LANNA และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ตกลงไว้เดิม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยและอินโดนีเซียยังไม่คลี่คลาย

ดังนั้นบริษัทและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซีย ออกไปอีก 3 เดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทจะรายงานความคืบหน้าเมื่อมีข้อตกลงที่ชัดเจนแล้ว

คำค้น