สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 ต.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ZEN 20,000 182,100 39.37%
STEC 2,048,700 22,724,900 32.40%
CENTEL 800,400 17,915,600 29.74%
TRUE 25,354,700 75,857,566 29.13%
TMB 28,865,600 25,466,978 22.04%
MAJOR 701,600 10,664,540 18.97%
TOA 300,000 11,330,025 18.93%
CKP 1,618,000 9,155,725 17.57%
BTS 3,864,200 37,036,830 17.32%
BPP 500,000 6,570,000 15.07%
MINT 5,549,600 110,248,630 13.46%
GPSC 1,045,100 59,912,175 13.00%
BJC 347,400 12,528,500 12.44%
AAV 6,060,900 10,652,744 12.18%
PTTEP 1,140,400 90,437,475 11.67%
BCH 1,015,000 14,014,000 11.46%
CBG 262,900 30,855,100 11.28%
BH 387,200 36,813,475 10.89%
SCB 571,600 37,036,200 10.73%
KTC 1,101,500 38,543,625 9.68%
GULF 2,176,700 66,254,425 9.55%
KBANK 1,650,100 128,044,300 9.43%
SPALI 100,000 1,560,000 9.23%
CPF 3,159,800 87,063,500 8.99%
AMATA-R 367,700 4,653,770 8.89%
DTAC-R 484,400 15,497,500 8.89%
PTTGC 1,040,300 40,977,950 8.76%
INTUCH 859,600 43,762,925 8.55%
COM7 649,800 26,510,625 8.50%
SPRC 2,739,700 15,480,705 8.39%
AWC 2,298,700 8,081,762 8.35%
AOT 1,744,600 98,463,075 7.85%
BBL 463,200 44,699,575 7.67%
BGRIM 521,900 21,913,425 7.27%
BDMS 1,537,200 30,136,540 7.21%
IRPC 11,281,300 22,084,622 6.28%
TOP-R 759,500 24,980,400 6.26%
GLOBAL 479,800 9,505,580 6.16%
WHA 1,732,300 4,865,974 6.16%
CPALL 852,100 51,331,775 6.11%
WHAUP 270,000 956,800 5.92%
PTT 2,086,300 67,571,675 5.91%
MTC 256,100 12,797,525 5.89%
JAS-R 3,391,900 9,431,800 5.84%
TCAP 144,800 4,234,225 5.72%
CPN 206,900 8,869,250 5.66%
TOP 671,900 21,777,050 5.54%
LH 966,000 6,622,045 5.46%
HMPRO 934,800 13,254,340 5.38%
SHR 85,000 165,950 4.99%
SUPER 15,781,800 13,105,543 4.95%
ADVANC 172,000 29,446,900 4.93%
EA 257,400 10,169,025 4.93%
IVL 1,304,000 27,291,620 4.81%
CK-R 324,000 5,489,820 4.62%
TU 718,200 10,139,680 4.61%
TU-R 707,000 10,010,190 4.54%
PTTEP-R 427,100 33,880,850 4.37%
TKN 1,053,200 10,841,180 4.32%
TISCO 91,200 5,802,675 4.31%
CRC 424,300 11,139,100 4.15%
PRM-R 308,300 2,822,385 4.13%
BANPU 10,094,800 63,119,635 4.08%
BEAUTY 6,538,100 9,659,180 3.98%
BJC-R 111,000 4,003,225 3.98%
HANA 168,500 7,500,000 3.98%
KTB 465,800 4,135,775 3.82%
PLANB 770,700 4,494,215 3.81%
PSH 26,400 285,230 3.79%
PTTGC-R 401,400 15,842,875 3.38%
PTL 70,700 1,650,190 3.32%
CK 225,200 3,836,850 3.21%
TQM 50,700 6,650,000 3.21%
JMART 666,800 9,826,880 3.10%
EGCO 34,000 6,398,100 3.05%
BCPG 50,000 595,000 3.03%
RS 114,300 2,102,390 2.92%
ESSO 716,900 4,395,400 2.79%
MINT-R 1,126,600 22,490,250 2.73%
HANA-R 110,600 4,918,825 2.61%
JAS 1,487,100 4,136,496 2.56%
GFPT 25,000 312,500 2.22%
KBANK-R 385,600 30,081,625 2.20%
BEM 349,700 2,989,385 2.19%
SAWAD 143,600 7,050,825 2.10%
AI 330,000 603,900 1.96%
OSP 100,900 3,578,300 1.81%
CPF-R 630,800 17,393,150 1.80%
SCC 86,900 28,682,200 1.78%
DELTA 72,000 11,622,750 1.72%
KKP 28,900 1,069,975 1.43%
RATCH 40,000 2,017,050 1.41%
SUPER-R 4,376,600 3,637,667 1.37%
SPRC-R 429,100 2,433,860 1.31%
OSP-R 70,600 2,504,075 1.27%
CHG-R 255,300 613,282 1.22%
M 10,000 462,500 1.22%
KCE 82,300 2,560,375 1.19%
TASCO 328,900 4,975,960 1.19%
STA 80,000 2,110,000 1.18%
JMT 240,200 8,031,425 1.13%
BANPU-R 2,586,000 15,934,715 1.05%
BAM 389,600 7,837,440 1.02%
CPN-R 35,700 1,528,150 0.98%
ICHI 110,000 1,248,840 0.98%
VGI 152,200 975,335 0.91%
PSL 86,400 475,200 0.88%
ACE 149,600 427,810 0.84%
EA-R 43,000 1,695,575 0.82%
MAKRO 13,300 569,975 0.81%
AOT-R 172,600 9,782,250 0.78%
JASIF 61,500 581,175 0.69%
BTS-R 149,000 1,427,240 0.67%
GULF-R 149,300 4,564,150 0.65%
BDMS-R 132,000 2,596,500 0.62%
ERW 46,800 148,524 0.62%
SCB-R 32,400 2,100,925 0.61%
DELTA-R 25,000 4,061,200 0.60%
DOHOME 109,500 1,656,360 0.60%
DIF 82,400 1,128,880 0.53%
BEC-R 26,300 133,450 0.43%
KTB-R 50,000 442,500 0.41%
SINGER 44,700 625,800 0.40%
TVO 22,400 750,400 0.39%
MFEC 2,000 9,320 0.35%
SYNEX 20,200 273,810 0.35%
BEM-R 54,900 470,760 0.34%
SIRI 180,700 106,720 0.34%
ADVANC-R 10,600 1,820,550 0.30%
AP 40,000 235,000 0.30%
PTT-R 102,400 3,302,400 0.29%
HMPRO-R 47,000 667,400 0.27%
TFG 20,000 86,400 0.26%
THANI 69,200 276,418 0.25%
LH-R 42,800 293,180 0.24%
QH 22,000 48,488 0.24%
CPALL-R 32,200 1,940,050 0.23%
ILM 9,000 112,110 0.23%
TTW-R 7,100 89,460 0.22%
AMATA 8,800 110,640 0.21%
SVI 27,100 105,154 0.21%
DCC 20,000 49,600 0.20%
AEONTS 8,300 967,750 0.19%
THCOM 25,600 149,760 0.19%
RATCH-R 5,200 263,900 0.18%
MTC-R 7,600 376,200 0.17%
EGCO-R 1,800 337,500 0.16%
GUNKUL 14,700 32,984 0.16%
MAJOR-R 5,900 89,680 0.16%
TCAP-R 4,000 117,000 0.16%
TMB-R 206,500 183,572 0.16%
AP-R 18,900 112,455 0.14%
BGRIM-R 9,200 384,100 0.13%
MEGA-R 2,000 69,500 0.13%
AU 5,000 45,000 0.11%
INTUCH-R 11,400 584,250 0.11%
BCP 2,000 30,200 0.09%
GLOBAL-R 7,000 139,300 0.09%
SCC-R 4,200 1,360,800 0.09%
SGP 300 2,610 0.08%
BBL-R 4,400 424,600 0.07%
IVL-R 20,000 424,000 0.07%
SAWAD-R 4,800 234,000 0.07%
TTW 1,800 22,680 0.06%
AEONTS-R 2,300 278,050 0.05%
IRPC-R 73,200 141,642 0.04%
CBG-R 800 94,000 0.03%
PTG 6,000 113,100 0.03%
SPALI-R 100 1,580 0.01%
QH-R 100 220 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น