RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ จ.นครสวรรค์

RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายธีรยุทธ ชูศิลป์ กรรมการ รวมถึง นายไชยา วงศ์ลาภพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไร้ท์ ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ รวมทั้ง นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน จ.นครสวรรค์ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

คำค้น