สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012D 891 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012D S50Z20 891,301,000
2 S5013P2012E S50Z20 657,134,200
3 S5013C2012E S50Z20 410,110,000
4 S5013P2012C S50Z20 306,454,900
5 STA13C2012A STA 88,779,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น