SO แต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย IPO

SO แต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย IPO

ไกร วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร จิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจรชั้นนำระดับประเทศ ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SO จำนวน 85 ล้านหุ้น

โดยมี นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 4 บริษัทหลักทรัพย์ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 โดย SO กำหนดราคา IPO 6.5 บาท ต่อหุ้น พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ ระหว่างวันที่ 3 -7 ต.ค.63 คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 14 ต.ค. 63

คำค้น