ฝัน

วันนี้เป็นวันอิกอิ่ว หากมีอุปสรรคขวากหนามขวางอยู่ข้างหน้าก็ไม่ควรท้อแท้ใจ เพราะเป็นระยะที่จะต้องอาศัยความมานะ อดทน ส่วนธุรกิจวันนี้ คนที่ประกอบธุรกิจการค้าอาจจะมีการหนักใจเกี่ยวกับเรื่องงาน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน หากมีการเดินทางจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มาก วันนี้การงานจะมีเหตุทำให้พลิกล็อกก็ได้

โหงวเฮ้งหุ้น

ด้วยสองเท้าของเรายังเดินสู้

มุ่งหน้าสู่ความฝันอันสดใส

เดินทางหรือทุกอย่างอยู่ที่ใจ

ไม่ควรให้มีอะไรมากั้นกลาง

วันนี้เป็นวันอิกอิ่ว หากมีอุปสรรคขวากหนามขวางอยู่ข้างหน้าก็ไม่ควรท้อแท้ใจ เพราะเป็นระยะที่จะต้องอาศัยความมานะ อดทน ส่วนธุรกิจวันนี้ คนที่ประกอบธุรกิจการค้าอาจจะมีการหนักใจเกี่ยวกับเรื่องงาน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน หากมีการเดินทางจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มาก วันนี้การงานจะมีเหตุทำให้พลิกล็อกก็ได้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TQM หรือ CRC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SR และ WACOAL

คติวันนี้ “เวลาทำอะไรทำให้เต็มที่ มีเป้าหมายชัดเจน แล้วทำให้สำเร็จ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา”