PRAPAT แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์

PRAPAT แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง ร่วมด้วย นายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ รวมถึง นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมทั้ง นายคัทซึยะ อิมะนิชิ กรรมการอำนวยการ และ นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดย PRAPAT เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดราคาขายที่ 1.50 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 12,14 และ 15 ตุลาคม 2563 นี้

คำค้น