RBF ต้อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ

RBF ต้อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท และ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ร่วมให้การต้อนรับคณะนักลงทุนในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัท ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น