ILINK เล็งส่งมอบรถไฟฟ้าไร้คนขับ ขบวน 4 ปลายสัปดาห์นี้ พร้อมทดลองวิ่งขบวนแรกในต.ค.63

ILINK เล็งส่งมอบรถไฟฟ้าไร้คนขับ ขบวน 4 ปลายสัปดาห์นี้ พร้อมทดลองวิ่งขบวนแรกในต.ค.63

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทฯได้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ซึ่งมีมูลค่าสัญญาจ้างจํานวน 2,099,900,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้สั่งจ้างบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จํากัด ประเทศออสเตรีย ในการจัดหารถไฟฟ้าไร้คนขับ Automated People Mover (APM) สําหรับใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) จํานวน 6 ขบวน (12 โบกี้) นั้น

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกได้ถูกจัดส่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตัวรถ และภายในเดือนตุลาคมปีนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จํากัด ประเทศออสเตรีย จะทําการทดสอบระบบการวิ่งของรถไฟฟ้าคันดังกล่าว

ขณะที่ล่าสุด รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนที่สาม (จํานวน 2 โบกี้) ได้ถูกจัดส่งถึงประเทศไทยแล้วเช่นกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และทําการขนย้ายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 และปัจจุบัน รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนที่ 4 (จํานวน 2 โบกี้) กำลังเดินทางมายังประเทศไทย โดยมีแผนว่าจะถึงและส่งมอบภายในปลายสัปดาห์นี้

คำค้น