สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 48.08 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 48.08 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
OSP 2 1,500,000 48,076 32.05
KBANK-F 1 178,500 12,919 72.38
STA 1 340,000 10,880 32
MINT
1 295,000 6,222 21.09
SCB
1 68,500 4,418 64.5
ILM 1 321,600 4,309 13.4
LH 1 500,000 3,400 6.8
GPSC 1 60,000 3,390 56.5
AOT 1 56,900 3,172 55.75
RATCH 1 59,500 3,020 50.75
W <C> 3 16,000,000 2,760 0.17
BBL 1 20,200 1,909 94.5
TOP 1 32,700 1,177 36
CRC 1 36,600 979 26.75
BDMS 1 49,500 921 18.6
CPF 1 32,100 835 26
BEM 1 89,200 754 8.45
CPN 1 15,700 671 42.75
KBANK 1 7,100 518 73
BTS 1 10,000 94 9.35
BCP
1 5,000 76 15.1