HSI Oct 20 Sentiment ระยะสั้นดูไม่ค่อยดี แนะเก็งกำไร Put

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย Krungthai Zmico

Hang Seng (Futures – Oct 20) 16 ต.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 24000 / 23500

แนวต้าน (จุด) : 24200 / 24500

กลยุทธ์: แนะเก็งกำไร Put เมื่อดัชนีฟื้นตัวมาที่บริเวณ 24350-24400 จุด เก็งกำไรในวัน

Stop Order: 200 จุด จากจุดเข้าเก็งกำไร

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Oct20 การปรับตัวลงแรงของดัชนีในแท่งเทียนก่อนหน้า พร้อมกับลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นด้วยนั้นก็ทำให้ Sentiment ในระยะสั้นอาจจะดูไม่ค่อยดีนัก และมองการฟื้นตัวน่าจะไม่ง่ายนัก ในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคอาจจะมีการชะลอตัวบ้าง แต่ยังไม่ถึงกับให้สัญญาณลบ โดยคำแนะนำในวันนี้ให้เข้าเก็งกำไร Put เมื่อดัชนีดีดตัวระหว่างวัน

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2011B 0.40 18.6 0.03
HSI28C2011L 0.13 22.3 0.01
HSI28C2101L 0.11 15.9 0.01

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2011A 0.95 13.3 0.05
HSI28P2011C 0.31 15.7 0.02
HSI28P2101L 0.32 9.0 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 15/10/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น