BTS-MRT แจ้งเปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่ 21.00 น.

BTS-MRT แจ้งเปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่ 21.00 น.

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถ ไฟฟ้าบีทีเอส ขอแจ้งว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีคำสั่งตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กำหนดห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ คำสั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563

เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จึงได้มีคำสั่งยกเลิกห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ บริษัทฯ จึงขอแจ้ง ตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสจะเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้ตามปกติ ใน 15 สถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดินก็เปิดบริการครบทุกสถานีเช่นกัน

นอกจากนี้ ขสมก. แจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขสมก. จึงขอให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางตามปกติ

คำค้น