สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012D 1370 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012D S50Z20 1,369,738,100
2 S5013P2012E S50Z20 1,188,773,800
3 S5013P2012C S50Z20 1,125,619,600
4 S5013C2012G S50Z20 937,743,800
5 S5013C2012F S50Z20 368,384,620

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น