“ทยา ทีปสุวรรณ” เทขายหุ้น TCMC เกลี้ยงพอร์ต!

"ทยา ทีปสุวรรณ" เทขายหุ้น TCMC เกลี้ยงพอร์ต!

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา นางทยา ทีปสุวรรณ จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC จำนวน 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พิมล ศรีวิกรม์ 102,082,700 13.38
2. นาย วิกร ศรีวิกรม์ 51,750,000 6.78
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 50,242,939 6.58
4. นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ 47,705,714 6.25
5. คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์ 31,183,903 4.09

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/06/2563)

คำค้น