SCN ส่งบ.ย่อย “SAP” ลงนามซื้อขายไฟเอกชน 12MW ตั้งเป้าสู่ 20MW ภายในปีนี้

SCN ส่งบ.ย่อย "SAP" ลงนามซื้อขายไฟเอกชน 12MW ตั้งเป้าสู่ 20MW ภายในปีนี้

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN และ กรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทย แต่มักมีการตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้เพื่อให้เห็นแนวทางและง่ายต่อการตัดสินใจสำหรับติดตั้งมากยิ่งขึ้นไว้ 5 ข้อ ดังนี้

  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน หรือโรงงานได้ในระยะยาว เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบแสงสว่างได้อีกด้วย
  2. มีพลังงานสะอาดใช้อย่างยั่งยืน ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไม่มีวันหมด ทำให้เรามีพลังงานสะอาดใช้อย่างยั่งยืน
  3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยพลังงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพราะไม่มีการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆในการเผาไหม้ จึงไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  4. มีการรับรองประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแลบำรุงรักษา ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งานจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าตามที่คาดหวังอย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพ
  5. ใช้เงินลงทุนเพียง 0 บาท ด้วยโมเดลแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) เป็นการทำสัญญาซื้อ-ขาย พลังงานไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานเอกชนกับเอกชน

ทั้งนี้การเลือกผู้ติดตั้งระบบก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน หากเราเลือกผู้ติดตั้งที่ไม่ดี เรื่องความคุ้มค่าก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลย บริิษััท สแกน แอดวานซ์์ เพาเวอร์์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทยแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการติดตั้งระบบ

รวมไปถึงประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับบริษัทฯ ชั้นนำหลายแห่ง โดยปัจจุบันทางบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (SAP) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 12 MW และคงเป้าหมายกำลังการผลิตรวมทั้งหมดอยู่ที่ 20 MW ในปลายปีนี้

สำหรับผู้ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลดต้นทุนด้านไฟฟ้า หรือต้องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สามารถขอคำปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-159-1495

คำค้น