“ศบค.” เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุม “โควิด” อีก 1 เดือน ถึง 30 พ.ย. ชงเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

“ศบค.” เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุม “โควิด” อีก 1 เดือน ถึง 30 พ.ย. ชงเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.วันนี้ (21 ต.ค.63) มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน หรือสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย.63 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค.63 เนื่องจากขณะนี้ยังจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อจัดการกับการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการปรับแก้กฎหมายปกติที่มีอยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแลสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง