IVL ผนึก “โตโยโบะ” ตั้งบ.ร่วมทุนในไทย ลุยรง.ผลิตเส้นด้ายผลิตถุงลมนิรภัย

IVL ผนึก “โตโยโบะ” ตั้งบ.ร่วมทุนในไทย ลุยรง.ผลิตเส้นด้ายผลิตถุงลมนิรภัย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL หรือ ไอวีแอล แจ้งว่าบมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ (IPI) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ลงนามเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (Toyobo) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50:50

โดยบริษัทร่วมทุนนี้มีแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ของโรงงาน IPI ที่จังหวัดระยอง เพื่อผลิตเส้นด้าย PA66 ที่ใช้สำหรับผลิตถุงลมนิรภัย (PA66 airbag yarns) ด้วยกำลังการผลิตอยู่ที่ 11,000 ตันต่อปี โดยคาดวาจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในไตรมาส 1/65 ซึ่ง Toyobo จะรับซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตเส้นด้ายแห่งนี้ทั้งหมดในอัตรา 100% เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจสิ่งทอของ Toyobo

อนึ่ง บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้จะจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า บริษัท โตโยโบะ อินโดรามา แอดวานซ์ ไฟเบอร์ส จำกัด (Toyobo Indorama Advanced Fibers Company Limited: TIAF) โดย Toyobo เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไอวีแอล ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทั้งสองบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดถุงลมนิรภัยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

คำค้น