สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 100 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 100 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 2 2,000,000 100,000 50
TVO 2 2,000,000 56,000 28
SCB 1 479,200 30,849 64.38
HUMAN
1 680,300 5,578 8.2
EGCO 1 20,000 3,460 173