RATCH เซ็น MOU สำรวจที่ดินลาว ก่อนขอสัปทานปลูกไม้อุตสาหกรรม

RATCH เซ็น MOU สำรวจที่ดินลาว ก่อนขอสัปทานปลูกไม้อุตสาหกรรม สร้างรง. Wood Pellet

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ระบุว่า วันนี้ (26 ต.ค.) บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งจำนวนใน สปป.ลาว ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท สักสิด ที่ปรึกษาและการค้า จำกัด และรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อสำรวจที่ดินและศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้อุตสาหกรรม ประเภทไม้กระถินณรงค์ และไม้โตเร็ว สำหรับก่อสร้างโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เขตเมืองตะโอ้ย เมืองสะหม้วย แขวงสาละวัน ในสปป.ลาว

โดยผลการสำรวจที่ดินและผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอสัปทานโครงการปลูกไม้อุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป

คำค้น