สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 448.95 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 448.95 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 14,600,000 448,950 30.75
BTS 1 2,000,000 17,950 8.98
IMPACT 1 800,000 14,120 17.65
BTSGIF 1 2,000,000 9,820 4.91
PTT13C2101A 3 75,000,000 9,750 0.13
HMPRO-F 1 520,800 7,254 13.93
DIF 1 338,900 4,999 14.75
AOT 1 86,000 4,973 57.82
S5013P2012C
2 5,000,000 3,385 0.68
STPI 1 1,000,000 3,280 3.28
IVL 1 130,000 3,058 23.52
IVL13C2101A 2 10,000,000 3,000 0.3
AOT13C2012A 1 10,000,000 2,300 0.23
BBL-F
1 5,600 532 95
HSI28C2010L 1 12,454,700 125 0.01
SCGP <ST> 1 1,000 36 35.75
CPNREIT 1 100 2 17.6