สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 27 ต.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BA 69,000 345,000 14.68%
PTT 6,572,800 210,183,925 13.80%
TIPCO 18,500 99,900 11.09%
TMB 17,956,600 14,609,529 10.43%
SHR 120,000 215,800 10.22%
CENTEL 522,400 10,247,870 8.46%
BTS 1,761,000 15,760,880 7.74%
KTB 951,100 8,068,375 7.45%
EA-R 301,400 12,114,225 7.40%
ADVANC 249,200 42,537,000 6.93%
TISCO-R 432,800 30,775,525 6.53%
BEM 1,173,100 9,619,420 6.44%
GULF 960,000 26,735,050 5.97%
DTAC 206,800 6,438,375 5.95%
PTTGC 758,000 30,268,325 5.94%
AWC 2,623,700 7,642,576 5.86%
HMPRO-R 2,002,300 27,759,970 5.82%
CK 309,800 4,406,410 5.79%
KCE-R 566,000 23,083,700 5.76%
MAJOR 129,100 1,732,090 5.45%
INTUCH-R 258,000 13,556,525 5.29%
IRPC 1,658,500 3,350,170 5.03%
GLOBAL 402,300 7,440,220 4.96%
MINT 3,749,200 64,330,610 4.89%
MAJOR-R 115,200 1,546,450 4.86%
HMPRO 1,666,700 23,002,930 4.85%
OSP-R 403,300 12,859,325 4.85%
PTTGC-R 614,100 24,680,525 4.81%
AOT-R 1,554,000 83,046,650 4.64%
BGRIM 301,800 12,142,275 4.60%
PRM 525,400 4,088,065 4.60%
LH 1,078,200 6,905,240 4.52%
BBL 303,700 28,328,600 4.44%
INTUCH 215,600 11,284,550 4.42%
CPN 473,100 17,655,300 4.33%
AOT 1,441,400 76,247,575 4.30%
BH-R 69,600 6,455,300 4.24%
KBANK 812,700 60,280,150 4.23%
BBL-R 282,300 26,376,900 4.12%
BJC 175,300 5,316,300 4.12%
BH 65,700 6,063,100 4.01%
EA 158,700 6,378,275 3.89%
GPSC 141,500 7,559,625 3.76%
CPF 1,448,000 37,032,800 3.67%
SAMART 82,000 398,520 3.60%
SCB-R 650,400 41,702,475 3.60%
SF-R 22,800 96,216 3.60%
KBANK-R 671,500 49,773,450 3.50%
STPI 10,000 31,800 3.50%
TCAP-R 432,700 11,549,725 3.21%
KCE 300,000 12,175,000 3.05%
CPALL 932,000 52,059,875 3.04%
SAPPE 30,000 637,000 3.02%
PTTEP 256,800 20,306,900 3.01%
BPP 56,600 765,280 2.98%
TRUE 1,558,200 4,302,124 2.97%
MBK-R 16,700 185,370 2.94%
BCP-R 75,500 1,129,980 2.92%
HANA 330,500 16,016,775 2.91%
PTG 210,000 3,874,000 2.89%
BGRIM-R 187,000 7,508,650 2.85%
TOP 544,700 18,612,750 2.80%
JMT 124,800 4,077,925 2.79%
PSH 20,000 198,000 2.77%
CHG 416,800 1,077,680 2.67%
BCH-R 69,400 953,830 2.54%
TISCO 168,300 11,892,300 2.54%
CRC 204,400 5,502,025 2.52%
SCB 442,900 28,564,450 2.45%
IVL 740,000 16,505,210 2.41%
TTW 147,400 1,728,430 2.41%
EGCO 44,100 7,522,400 2.40%
RATCH-R 131,700 6,422,450 2.37%
PTL 47,200 1,112,320 2.30%
ESSO-R 189,900 1,139,400 2.28%
COM7 111,000 4,838,500 2.22%
BCH 58,700 808,610 2.15%
IVL-R 653,800 14,714,610 2.13%
SUPER-R 2,886,600 2,367,012 2.13%
EGCO-R 38,300 6,523,100 2.08%
WHA-R 971,400 2,452,184 2.08%
SUPER 2,774,900 2,275,418 2.05%
GLOBAL-R 162,600 3,008,100 2.00%
TVO-R 34,000 1,175,425 1.94%
RS 80,000 1,461,000 1.91%
MINT-R 1,461,500 25,006,100 1.90%
RATCH 104,200 5,105,350 1.88%
CPN-R 201,100 7,484,025 1.84%
SCC-R 54,800 18,775,700 1.77%
AEONTS 25,700 3,122,400 1.76%
BFIT 14,000 374,500 1.76%
SPRC 152,300 835,720 1.73%
BANPU-R 2,679,700 18,402,060 1.71%
CBG 128,100 14,302,900 1.69%
KTC 105,600 4,039,700 1.68%
AMATA 46,200 538,190 1.62%
TCAP 215,300 5,732,875 1.60%
SCC 49,400 16,843,100 1.59%
STEC 423,900 4,176,995 1.58%
THANI 926,000 3,028,448 1.57%
TOP-R 304,800 10,377,675 1.57%
TU-R 376,600 5,886,400 1.55%
TQM 11,900 1,331,950 1.54%
JAS 297,800 770,392 1.52%
TASCO 122,600 1,771,770 1.48%
VNT-R 48,700 1,207,980 1.38%
CPF-R 500,000 12,775,000 1.27%
BDMS 222,800 3,940,060 1.20%
BANPU 1,859,800 12,741,655 1.19%
CK-R 62,900 900,080 1.18%
KKP-R 69,600 2,667,050 1.17%
JMART 79,100 1,215,890 1.16%
MTC-R 53,700 2,787,900 1.09%
JAS-R 204,600 529,534 1.05%
HANA-R 115,900 5,610,125 1.02%
DELTA 24,500 4,363,200 0.96%
ESSO 80,000 476,000 0.96%
TU 232,500 3,633,480 0.96%
WHA 438,900 1,106,558 0.94%
KKP 55,200 2,125,300 0.93%
OSP 76,900 2,435,525 0.93%
VGI 88,800 542,140 0.90%
MTC 43,800 2,275,000 0.89%
BLA-R 6,200 107,250 0.87%
BAM 94,200 1,914,820 0.86%
DOHOME 45,600 684,420 0.78%
GUNKUL 517,600 1,069,978 0.77%
PTL-R 15,800 371,660 0.77%
PTTEP-R 65,400 5,165,225 0.77%
TVO 13,400 464,000 0.76%
AAV 75,000 113,000 0.74%
GPSC-R 27,800 1,484,975 0.74%
GULF-R 119,000 3,329,150 0.74%
ICHI 76,600 820,010 0.73%
BTS-R 164,500 1,472,275 0.72%
SAWAD-R 33,200 1,581,050 0.67%
BEM-R 117,200 961,040 0.64%
BDMS-R 112,500 1,991,250 0.61%
SGP 15,000 137,750 0.58%
KTB-R 70,000 598,030 0.55%
JASIF 65,800 605,360 0.54%
MEGA 4,200 142,800 0.53%
TFG 20,000 82,100 0.48%
FN 20,000 24,400 0.40%
SPCG-R 5,600 110,270 0.40%
DIF 43,200 552,960 0.38%
KAMART 30,000 101,500 0.38%
PSL 50,000 249,500 0.37%
CBG-R 27,300 3,034,400 0.36%
CHG-R 53,400 137,772 0.34%
GGC 7,600 56,240 0.34%
KTC-R 20,500 789,375 0.33%
TMB-R 564,000 457,780 0.33%
DTAC-R 11,200 350,000 0.32%
MAKRO 6,000 238,625 0.32%
ALT 20,000 81,200 0.29%
GFPT 8,600 98,900 0.28%
PLANB-R 23,400 126,360 0.24%
BCP 6,000 90,000 0.23%
SAT 7,800 109,210 0.21%
STA 68,000 2,200,500 0.19%
PLANB 17,600 93,280 0.18%
SVI 23,500 124,215 0.18%
CENTEL-R 10,300 201,850 0.17%
AP 20,000 126,500 0.16%
PTT-R 76,600 2,446,175 0.16%
AP-R 17,800 113,030 0.15%
SYNEX 11,700 185,900 0.15%
CPALL-R 43,500 2,422,525 0.14%
TOA 3,600 115,200 0.14%
TTW-R 7,700 90,860 0.13%
INET 10,000 37,600 0.10%
LH-R 23,400 149,760 0.10%
ADVANC-R 2,900 493,000 0.08%
VNT 2,000 49,600 0.06%
APURE 15,000 32,800 0.05%
SAWAD 2,400 113,400 0.05%
MC 2,000 20,700 0.04%
SPALI-R 100 1,600 0.02%
ERW 1,000 2,340 0.01%
STA-R 4,800 154,000 0.01%

ที่มา : www.set.or.th

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น