TNP รายได้พุ่ง! หนุนกำไรไตรมาส 3 โต 55% ทะลุ 30 ลบ. หนุน 9 เดือนแรกเฉียด 90 ลบ.

TNP รายได้พุ่ง! หนุนกำไรไตรมาส 3 โต 55% ทะลุ 30 ลบ. หนุน 9 เดือนแรกเฉียด 90 ลบ.

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเท่ากับ 30.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.83 โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.76 และสำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 89.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 33.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.60

โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.65 ซึ่งภาพรวมการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น

ทั้งนี้ งวดไตรมาส 3 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 518.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 44.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของยอดขายส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาของบริษัท โดยยอดขายสาขาเดิมในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 1,580.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 162.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.47 ซึ่งภาพรวมการเพิ่มขึ้นของยอดขายงวด 9 เดือนของบริษัทฯ เกิดจากยอดขายในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 สูงขึ้นจากการซื้อสินค้าล่วงหน้าของผู้บริโภคเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของทางรัฐบาล และรวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากการขยายสาขาของบริษัทฯ

คำค้น