สรุปซื้อขายกระดานใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 532.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 532.40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 17,600,000 532,400 30.25
HMPRO-F 1 16,427,500 231,255 14.08
KBANK-F 2 1,253,200 93,275 74.43
BMSCITH 1 6,000,000 49,818 8.3
TDEX 2 6,500,000 48,685 7.49
KTC 1 1,000,000 38,000 38
SCC 1 100,000 34,500 345
EGCO 1 204,000 34,374 168.5
BBL-F
2 320,000 31,200 97.5
STARK
1 15,000,000 22,050 1.47
KKP 2 250,000 9,750 39
SFLEX 1 800,000 4,480 5.6
MINT 1 204,300 3,808 18.64
AOT13C2012A 1 20,000,000 2,200 0.11
GLOBAL 1 100,100 1,722 17.2
SCGP <ST>
1 48,700 1,680 34.5
DTAC 1 25,300 784 31
TOP 1 18,500 638 34.5
WHA-F 1 100,000 246 2.46
AMATA 1 7,100 84 11.9
STA-F 1 66 2 35