DDD ควัก 520 ลบ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “โนว่า ออร์แกนิค” หนุนถือ 9%

DDD ควัก 520 ลบ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน "โนว่า ออร์แกนิค" หนุนถือ 9%

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (โนวา) ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของโนว่า จำนวนไม่เกิน 202,500 หุ้น หรือสัดส่วน 9% มูลค่าหุ้นไม่เกินหุ้นละ 2,566.7 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 519,756,750 บาท

 

 

คำค้น