คมปาก

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้น บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ผลได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชีวิตประจำวันของทุกคน พูดไปก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่อยู่ที่การกระทำและผลที่ได้รับ

โหงวเฮ้งหุ้น

คมอะไรไม่คมเท่าลมปาก

คมมีดว่าคมมากปากคมกว่า

คมคำใครว่าคมชมวาจา

ไม่คมกว่าเท่าคมคารมคน

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้น บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ผลได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชีวิตประจำวันของทุกคน พูดไปก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่อยู่ที่การกระทำและผลที่ได้รับ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ALL หรือ DOD

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SDC และ VPO

คติวันนี้ “ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา”