WGE ลุยเทรดวันแรก

WGE ลุยเทรดวันแรก

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ WGE ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ รวมถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,380 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WGE”

คำค้น