สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC มูลค่าสูงสุด 82.14 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC มูลค่าสูงสุด 82.14 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC 1 238,300 82,139 344.69
CPN 1 655,200 25,225 38.5
TDEX 1 2,000,000 15,680 7.84
GULF 1 500,000 15,000 30
PTT
1 120,000 4,189 34.91