เปิด 11 หุ้นปลอดภัย-สภาพคล่องสูง พร้อมรับมือภาวะศก.โลก

เปิด 11 หุ้นปลอดภัย-สภาพคล่องสูง พร้อมรับมือภาวะศก.โลก

สืบเนื่องจากสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกยังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้ง ยังมีประเด็นของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่อยู่ระหว่างการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลก

โดย ผลการเลือกตั้ง และนโยบายของพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง จะมีทั้งผลดี และผลเสียต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางกลุ่ม โดยวานนี้ (5 พ.ย.) ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง มาปิดที่ระดับ 1,264.32 จุด ปรับตัวขึ้น 41.88 จุด หรือ 3.43% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.09 หมื่นล้านบาท และมีหุ้นหลายบริษัทที่ปรับตัวขึ้นตามอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยลบในเรื่องของการเมืองคอยกดดัน ซึ่งในภายหลังอาจจะส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรบริษัทที่ขึ้นแรงเกินพื้นฐานออกมา

อย่างไรก็ตาม ยังมีหุ้นปลอดภัยที่มีสภาพคล่อง มีหนี้สินต่ำ และมีกระแสเงินสดสุทธิสูงยังเป็นหุ้นที่น่าเข้าลงทุนซื้อสะสม เนื่องจากหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ยังสามารถทนแรงเสียดทานของเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมหุ้นปลอดภัย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 ซึ่งมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูงกว่า 1 เท่า และมีส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ต่ำ อีกทั้งเป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก โดยอิงข้อมูลจากงบการเงิน ณ ไตรมาส 2/2563 เนื่องจากหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว เป็นหุ้นที่คาดว่าจะถูกขายทำกำไรออกมาน้อย เพราะมีสภาพคล่องสูง ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีความสามารถในการขยายธุรกิจ และความสามารถทำกำไรสูง

โดย Current ratio คือ อัตราส่วนระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการในการที่จะชำระหนี้ระยะสั้น หากมีค่าน้อยกว่า 1 เท่ากับว่ากิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนทำให้อาจมีปัญหาในการชำระหนี้ระยะสั้นได้

ขณะที่ อัตราส่วน D/E จะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการมาจากการกู้ยืม หรือมาจากทุนของกิจการ หากอัตราส่วนนี้สูงกว่า 1 เท่า เท่ากับว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าส่วนทุน ซึ่งหากอัตราส่วนดังกล่าวสูงมากๆ เท่ากับว่าบริษัทมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้สูงตามไปด้วย เนื่องจากหนี้สินที่สูง

ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกบริษัทเข้าเกณฑ์จากกลุ่ม SET100 ได้ทั้งหมด  11 บจ. ประกอบด้วย ORI ,QH, GFPT, SPALI ,PTTGC ,TOA ,TTW ,AP ,SIRI, AOT และTVO

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน