TOP โชว์งบไตรมาส 3 พลิกกำไร 715.29  ลบ. รับสต๊อกน้ำมันหนุน

TOP โชว์งบไตรมาส 3 พลิกกำไร 715.29  ลบ. รับสต๊อกน้ำมันหนุน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  หรือ TOP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ดังนี้

โดยผลงานไตรมาส 3/2563 เมื่อเทียกับไตรมาส 3/2562 กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขายลดลง 25,104 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์และปริมาณการขาย ผลิตภัณฑ์รวมที่ปรับลดลง และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมันลดลง 4.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เหตุผล หลักมาจากค่าการกลั่นที่ถูกกดดันอย่างหนักจากส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยานน้ำมันก๊าด และน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลงจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขณะที่มีกำไรขั้นต้นจากกลุ่มอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้นแม้ส่วนต่างราคาสารอะโรเมติกส์กับน้ำมันเบนซิน 95 ปรับตัวลดลง แต่จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้เฉลี่ยกับน้ำมันเบนซิน 95 ปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ส่วนต่างราคาน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และราคายางมะตอยเทียบกับน้ำมันเตาปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เมื่อรวมกำไรจากจากสต๊อกน้ำมัน 2,986 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน 1,373 ล้านบาท ในไตรมาส 3/62 ประกอบกับโรงกลั่นไทยออยล์มีการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 378 ล้านบาท เทียบกับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 352 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ในไตรมาส 3/63 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562 จากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงใหญ่ ตามแผนในปีที่แล้ว ประกอบกับในปีนี้กลุ่มไทยออยล์มีการดำเนินกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการในการบริหารงานระหว่างสถานการณ์โรค COVID-19 ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์มี EBITDA เพิ่มขึ้น 2,874 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 715 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 683 ล้านบาท

คำค้น