สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012G 1080 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012G S50Z20 1,080,210,800
2 S5013C2012E S50Z20 859,567,000
3 S5013P2012C S50Z20 761,160,200
4 S5013C2012F S50Z20 742,118,380
5 S5013P2012A S50Z20 704,801,400

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น