TU เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 5

TU เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 5

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนแห่งที่ 5 หรือ Thai Union preschool อย่างเป็นทางการในวันนี้ ที่โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กข้ามชาติ สำหรับการเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย พร้อมบรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนให้ครบทั้ง 5 แห่ง ภายในปี 2563

คำค้น