สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) VGI มูลค่าสูงสุด 4.26 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) VGI มูลค่าสูงสุด 4.26 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
VGI 27 709,210,400 4,255,262 6
VGI-F 9 590,789,600 3,544,738 6
NOBLE 4 18,500,000 348,000 18.81
PRM-F 1 34,000,000 251,600 7.4
NOBLE-F 1 6,000,000 120,000 20
AJ 1 5,000,000 88,000 17.6
IRPC 1 20,000,000 50,400 2.52
TMB 1 30,000,000 30,000 1
IMPACT 1 1,000,000 19,000 19
VRANDA 2 1,906,896 11,441 6
BBL-F 1 62,900 7,249 115.25
CPN
1 90,000 5,000 55.55