แย้มหุ้นกำไร Q3/63 เยี่ยม!

การทยอยประกาศงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 63 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงทยอยออกมาเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงกำหนดวันเดดไลน์ในวันที่ 16 พ.ย.63 นี้

เส้นทางนักลงทุน

การทยอยประกาศงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงทยอยออกมาเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงกำหนดวันเดดไลน์ในวันที่ 16 พ.ย. 2563 นี้ตามปฏิทินตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการที่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทยอยประกาศงบฯ ออกมานั้น ปรากฏว่า จากการรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก SETSMART) พบว่ามีรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศออกมาแล้วราว 101 บริษัท ปรากฏว่าจากทั้งหมดที่ประกาศออกมามีบริษัทสามารถทำกำไรในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 เติบโตแกร่ง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีไปแล้ว 30 บริษัท

สำหรับทั้ง 30 บริษัทสามารถทำกำไรในไตรมาส 3 ปี 2563 อย่างยอดเยี่ยม ประกอบด้วย ASIAN, DELTA, SINGER, GPSC, TASCO, PM, AP, PT, KGI, DCC, NVD, BCPG, HFT, TU, FPT, BLAND, III, CBG, VGI, TKN, ASEFA, SPG, ANAN, SPCG, GC, AEONTS, TPIPP, SCG, GLOBAL และ NER เป็นต้น

ส่วนของรายละเอียดจะยกตัวอย่างในตัวที่สามารถทำกำไรไตรมาส 3 ปี 2563 เติบโตก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

อย่าง บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 202.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492.54% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 34.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ด้วยส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,642.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 327.26% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 618.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล cloud (cloud storage) และศูนย์ข้อมูล (data center) อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อีกทั้งการเติบโตอย่างโดดเด่นของโซลูชั่นรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 117.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269.45% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 31.75 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นหลักของรายได้จากการขาย ซึ่งสำคัญมาจากสินค้า 5 ลำดับแรก ซึ่งก็คือเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ และตู้น้ำมัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,574.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 892.91 ล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ ได้รับการชดเชยจากกำไรของ SPP ที่ดีขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น GLOW ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,862.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.54% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 712.08 ล้านบาท หนุนโดย 1) อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเป็น 29.3% ในไตรมาส 3/2563 จาก 9.8% ในไตรมาส 3/2562 2) กำไรจาก FX 102 ล้านบาท และ 3) การกลับรายการด้อยค่า 42 ล้านบาท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PM รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 118.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.74% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 48.45 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.9 ล้านบาท แสดงรายการเป็นการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดเพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,450.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.20% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 619.32 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยมาจากทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 44.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.98% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 20.99 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการขายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 473.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.65% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 232.61 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ขณะเดียวกันมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน มาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด การลงทุนของบริษัทในตราสารหนี้และตราสารทุน การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจการซื้อคืนภาคเอกชน และการลงทุนอื่น ๆ

นอกเหนือจากที่นำเสนอไปข้างต้นนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดกำไรไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษัทที่ทำได้ยอดเยี่ยมได้จากตารางประกอบ