JKN โกยกำไร 9 เดือนโต 30% แตะ 264 ลบ. รับรายได้พุ่ง-กำไรอัตราแลกเปลี่ยนหนุน

JKN โกยกำไร 9 เดือนโต 30% แตะ 264 ลบ. รับรายได้พุ่ง-กำไรอัตราแลกเปลี่ยนหนุน

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 264.26 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 61.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.45 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ 3.13 เนื่องจาก ค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 นี้ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายการ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับงวดนี้

ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนนั้นค่าเงินบาทแข็งตัวเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญ สหรัฐอเมริกาทำให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวไปส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกำไรสุทธิ (อัตรากำไรสุทธิ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.74 เป็นร้อยละ 19.91 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 16.72 เป็นร้อยละ 12.80

คำค้น