PJW โชว์งบไตรมาส 3 พลิกกำไร 16 ลบ. รับแผนบริหารต้นทุนเยี่ยม

PJW โชว์งบไตรมาส 3 พลิกกำไร 16 ลบ. รับแผนบริหารต้นทุนเยี่ยม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกำไร เนื่องจากมีการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในการสื่อสารข้อมูลเพื่อทำการวางแผนด้านต่างๆ ที่ทำให้ต้นทุนเกิดประสิทธิภาพ

ด้านอัตรากำไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 2.42 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอัตราขาดทุนสุทธิรวมที่ร้อยละ 2.39 ปัจจัยหลักมาจากการควบคุมต้นทุนการผลิตทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหารให้ลดลง

คำค้น