สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CRC มูลค่าสูงสุด 9.78 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CRC มูลค่าสูงสุด 9.78 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CRC
1 294,064 9,778 33.25
VGI 2 832,300 7,274 8.74
BTS 1 500,000 5,250 10.5
MBK-F 1 341,700 4,066 11.9
7UP 1 11,942,300 3,702 0.31
PTT 1 80,000 3,000 37.5