“สาธิต กุมาร” เก็บหุ้น TPLAS เพิ่ม 0.14% หนุนถือเกิน 5%

“สาธิต กุมาร” เก็บหุ้น TPLAS เพิ่ม 0.14% หนุนถือเกิน 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS โดย นายสาธิต กุมาร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1411% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1208% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น