“ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)” เคาะเปลี่ยนชื่อเป็น “ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์” เริ่มวันนี้

"ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)" เคาะเปลี่ยนชื่อเป็น "ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์" เริ่มวันนี้

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ FMT ระบุว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ FMT มีผลตั้งแต่ 19 พ.ย.2563 เป็นต้นไป

คำค้น