SPI เข้าเก็บหุ้น TPCORP เข้าพอร์ตเพิ่ม รวมถือเฉียด 19% ขึ้นแท่นผถห.อันดับ 1

SPI เข้าเก็บหุ้น TPCORP เข้าพอร์ตเพิ่ม รวมถือเฉียด 19%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) หรือ TPCORP จำนวน 6.6375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 18.8267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างอันดับที่ 1-5 ของ TPCORP มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 19,598,850 18.15
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 13,164,350 12.19
3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 11,261,720 10.43
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 9,390,370 8.69
5. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 8,949,430 8.29

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/07/2563)

 

คำค้น