เปิด 10 หุ้นใหญ่ราคาทะยานแรง เสี่ยงถูกขายทำกำไร หลังรีเทิร์นทะลุ 5%

เปิด 10 หุ้นใหญ่ราคาทะยานแรง เสี่ยงถูกขายทำกำไร หลังรีเทิร์นทะลุ 5%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 ที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงวันที่ 20 พ.ย.-23 พ.ย.2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดด รับแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงจะถูกขายทำกำไรออกมา

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม โดยครั้งนี้ “ผู้สื่อข่าว” ได้รวบรวมอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) มาประกอบด้วย เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจน ว่าหุ้นเหล่านี้ราคาปรับตัวขึ้นเกินพื้นฐานหรือไม่ โดยหุ้นที่ P/BV ต่ำ ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่หุ้นที่ P/BV สูงมีโอกาสที่จะถูกขายทำกำไรออกมา

โดยได้ทำการคัดเลือก บจ.ใน SET50 ที่ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุด มาทั้งหมด 10 อันดับ ประกอบด้วย TMB,BH,BJC,GLOBAL,EGCO,PTT,KTB,VGI, PTTEP และ RATCH และมีรายละเอียดดังตารางประกอบ

ทั้งนี้จะเห็นว่า TMB,,BJC,EGCO,PTT,KTB, PTTEP และ RATCH ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) จะเห็นว่าเหล่านี้ยังค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่ในส่วนของ BH,GLOBAL และ VGI มี P/BV ค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสที่จะถูกขายทำกำไรออกมา

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน