หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 25พ.ย.63

IRPC

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขายในรูปแบบ Evening Star หลังจากมีสัญญาณเตือน จาก RSI เรื่อง Overbought ที่รุนแรงมาก ทำให้ต้องปรับฐานราคาอย่างจริงจัง

กลยุทธ์ ขาย Short Against Port

แนวรับ      2.70          2.50

แนวต้าน     2.84          2.88

Stop Loss  —

 

IVL

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขายในรูปแบบ Evening Star หลังจากมีสัญญาณเตือน จาก RSI เรื่อง Overbought ที่รุนแรงมาก ทำให้ต้องปรับฐานราคาอย่างจริงจัง

กลยุทธ์ ขาย Short Against Port

แนวรับ      27.00          26.00

แนวต้าน     29.25          29.75

Stop Loss  —

 

TASCO

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขายในรูปแบบ Evening Star หลังจากมีสัญญาณเตือนจาก RSI เรื่อง Overbought ที่รุนแรงมากทำให้ต้องปรับฐานราคาอย่างจริงจัง

กลยุทธ์ ขาย Short Against Port

แนวรับ      17.70          17.00

แนวต้าน     18.70          19.00

Stop Loss  —

 

TOA

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ หลังจาก Break 35.50 บาทขึ้นมาได้ เป็นสัญญาณซื้อที่จะทยอยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบนอีกระลอก

กลยุทธ์  ซื้อเล่นสั้น

แนวรับ      36.25          35.50

แนวต้าน     39.00          40.00

Stop Loss  34.75 บาท