IND จับมือ APM โรดโชว์ จ.เชียงใหม่

IND จับมือ APM โรดโชว์ จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมด้วย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร และ นายสุรินทร์ โซนี่ นักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน

โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมทั้ง นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น