MOONG คาดผลงานไตรมาส 4/63 ฟื้น หลังพ้นจุดต่ำสุดแล้ว พร้อมคุมรายจ่าย หนุนธุรกิจโตต่อเนื่อง

MOONG คาดผลงานไตรมาส 4/63 ฟื้น หลังพ้นจุดต่ำสุดแล้ว พร้อมคุมรายจ่าย หนุนธุรกิจโตต่อเนื่อง

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG เปิดเผยว่า ตั้งเป้าปี 2564 จะต้องมีการเติบโตอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงระมัดระวัง เนื่องจากยังไม่เห็นปัจจัยที่เป็นบวกมากๆ แม้ว่าจะมีข่าวความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด-19 แต่อย่าไรก็ตามอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และทั่วโลก

โดยบริษัทเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นประสิทธิภาพการลงทุน ออกสินค้าใหม่ที่มีกำไรตามแผนและพัฒนาสินค้าที่มีโอกาสในการเติบโต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ และดูแลจุดขายอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะศักยภาพของพนักงานอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“เรามีแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีรองรับมาหลายปีก่อนหน้าที่จะมีโควิด-19 รวมไปถึงแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นปัจจัยที่เข้ามาลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ผลประกอบการของเรายังคงเดินไปได้อยู่และสร้างผลกำไรมาได้อย่างต่อเนื่อง แต่เราก็ต้องระมัดระวังด้วยความไม่แน่นอนที่มีอยู่สูงในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเรามองว่าผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว”

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมองหาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการ และการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยหนุนการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง

ส่วนทิศทางผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4/63 คาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังเนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆยังคงอยู่ในระดับสูง กำลังซื้อเองก็ยังไม่ได้กลับมาเหมือนก่อนที่จะมีกาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“เราพยายามที่จะรักษาให้ผลประกอบการเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุด เนื่องจากปัจจุบันกำลังซื้อต่างๆยังไม่กลับมามากนัก สถานการณ์ต่างๆที่มีก็ยังไม่แน่นอน และกำลังซื้อต่างๆยังคงต้องการกระตุ้นจากภาครัฐบาลอีกมาก เราจึงต้องมาดูว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะกระทบกับเราอย่างไรบ้าง”

คำค้น