สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BLAND มูลค่าสูงสุด 178.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BLAND มูลค่าสูงสุด 178.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BLAND 1 170,000,000 178,500 1.05
PTTGC 1 2,311,900 132,645 57.38
BTS 1 3,000,000 30,700 10.23
MAX
1 2,000,000 24 0.01